Localizare cabluri ,tevi metalice ingropate🌏

18/04/2016 GEOSCAN 0

Folosim cu succes radiodetectoarele din gama C.A.T4+ si Genny4+si  Easylock Plus care sunt proiectate si utilizate  la detectarea cablurilor si a tevilor ingropate , evitindu-se  astfel in timpul sāpāturilor a riscului de rānire a personalului calificat si/sau  deteriorarea a utilitatilor ingropate. Se pot astfel evita adevārate dezastre ❗   Acestea au devenit in scurt timp, impreunā cu georadarul, cele  mai folosite si utilizate echipamente de catre Geoscan Romania datorita rapiditātii si a usurintei  cu care se achizitionezā  datele in teren. Sistemele  CAT4+  sunt concepute pentru a detecta semnalele  generate de Genny4+.   CAT4+ si Genny4+ sunt radiodetectoarele cele mai avansate din sistemul Genny si sunt concepute pentru a oferi performante optime, niveluri ridicate de siguranta, avand caracteristici avansate🌍.

Share

Proiecte si studii de specialitate🌉

18/04/2016 GEOSCAN 0

Proiecte si studii de specialitate🌉 Serviciile de proiectare se adreseazā atât companiilor private si publice, cåt si persoanelor fizice :   – Proiectare geotehnicā – Proiectare geologicā  – Studii de fezabilitate – Obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor de mediu – Studii hidrogeologice – Avize Apele Romane – Studii topografice – Identificarea si conturarea alunecarilor de teren – Calcule geotehnice pentru dimensionarea fundatiilor cu ajutorul softurilor specializate🌉

Share
Nicio imagine

Metoda geofizicā seismicā/tomografie seismicā 🏞️

18/04/2016 GEOSCAN 0

Māsurātori seismice /Prospectiune seismicā/tomografie seismicā 🏞️ Modelele seismice implicā māsurarea impulsurilor generate pe/sau sub suprafata pāmântului 🏞️care sunt inregistrate de UN receptor la suprafata solului. Impulsurile de tip undā seismicā sunt generate: fie artificial de o sursā de energie (exploziv), fie in mod natural prin procese geologice (cutremure). Prin māsurātori/investigatii seismice/tomografie seismicā de tip refractie se poate contura si identifica cu precizie structura geologicā a subsolului, realizatā cu precizie de cātre inginerii specializati  ai companiei GEOSCAN.  Māsurātorile/investigatiile seismice/tomografie seismicā de tip MASW (multi-analise surface waves) au ca scop identificarea si cuantificarea  caracteristicilor geomecanici ai subsolului (viteza undelor seismice, modulul Young, modului elastic, modulul endometric, corelarea datelor NSPT si CPT pentru analiza rāspunsului la seism🏞️ a terenului de fundare si pentru dimensionare a structurilor de rezistentā)

Share

Radiodetectie RFL🌍

18/04/2016 GEOSCAN 0

Detectare/scanare/mapare cabluri si conducte metalice RFL🌍 GEOSCAN utilizeazā cu succes o gamā largā de  radiodetectoare, printre care si C.A.T4+ si Genny4+ cele mai avansate dispozitive, care sunt proiectate si utilizate cu succes  la detectarea cablurilor, tevilor si a conductelor metalice ingropate, evitindu-se  astfel in timpul sapaturilor a riscului de ranire a personalului  si/sau de  deteriorarea a utilitatilor ingropate. Se poate evita ca un cartier sau oras sa ramana in intuneric, fara curent electric ⚡💡.   Acestea au devenit in scurt timp, printre cele  mai utilizate echipamente impreunā cu geoadarul de catre echipa de ingineri geofizicieni GEOSCAN datoritā rapiditātii si a usurintei  cu care se achizitionezā  datele pe teren. Dispozitivele  CAT4+  sunt concepute pentru a detecta semnalele  generate de Genny 4+.   CAT4+ si Genny4+ sunt radiodetectoarele cele mai avansate din sistemul Genny si sunt concepute pentru a oferi performante optime, niveluri ridicate de siguranta pentru personal, avand caracteristici avansate. 

Share

Studii geotehnice si geologice🏞️

18/04/2016 GEOSCAN 0

Investigatii geologice🏞️ Studiile geologice au ca scop identificarea calitativā si cantitativā a problemelor existente in subsol prin analiza datelor de suprafatā (cartarea geologicā si geofizicā de suprafatā sau foraje hidrogeologice ).   Sunt necesare  in  mod special in zonele de deal si montane🏞️ avand ca scop final identificarea structurii geologice a subsolului,  succesiunea litologica, sistemele de falii si fisuri, delimitarea zonelor de roci utile, alunecarile de teren etc.   Aplicatii studii geologice : Aplicatiile studiilor geologice sunt diverse, de la analiza precumparare sau vanzare a terenurilor in zonele dificile din punct de vedere al subsolului, pana la exploatarea de roci utile  pentru balastiere,  a zacamintlor de minereuri, carbuni, etc.   STUDIULUI GEOTEHNIC SI IMPORTANTA LUI   In istoria umanitatii existā esecuri rāsunātoare de proiectare si executie a unor constructii care s-au putut corecta doar in urma unor investigatii de teren amanuntite astfel evitandu-se demolarea. Necesitatea executarii corecte a unui studiu geotehnic este indiscutabil obligatorie, aceasta constand in: foraje geotehnice, carote, dezvelirii si investigatii geofizice, analiza probelor de sol si apā in laborator geotehnic si de mediu, interpretarea datelor de sol si recomandārile de constructie a fundatiilor functie de tipurile de sol existente.   Importanta studiului geotehnic realizat corect este incā subestimatā, necunoscandu-se  aplicatiile reale ale acestuia ca :   1.    Dimensionarea corectā a structurii de rezistentā; 2.    Realizarea unor costuri reale de constructie; 3.    Preconizarea unor timpi reali de constructie; 4.    Eliminarea problemelor neprevazute date de instabilitatea solului in timpul constructiei; 5.    Prelungirea duratei de viata a constructiei;   STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR🌍   Datoritā necesitatii evaluārii calitātii unui teren din punct de vedere constructiv, se recomandā efectuarea/realizarea unui studiu geotehnic preliminar. Aceasta documentatie poate fi folositā pentru fazele preliminare de proiectare (studiu de prefazabilitate si pentru elaborarea proiectelor de urbanism). Avizul geotehnic preliminar nu poate substitui studiului geotehnic necesar pentru proiectarea lucrarilor, el se intocmeste pe baza datelor geotehnice existente sau pe baza unui numar redus de investigatii de teren, functie de importanta si volumul investigatiei.   STUDIU GEOTEHNIC DEFINITIV🌍   Reprezintā documentatia geotehnicā de baza utilizata pentru proiectarea oricarei constructii sau pentru consolidarea, reabilitarea, reconditionarea constructiilor existente. Documentatia este parte integrantā din proiectul tehnic, impus la nivel legislativ, prin Legea nr. 50 din 29.07.1991, actualizatā ulterior la data de 16.10.2006.   Studiile geotehnice se intocmesc in baza normativului NP 074/2014 pentru :   -#constructii civile -#constructii industriale si comerciale -#constructii agrozootehnice -#constructii hidrotehnice -#infrastructurā pentru telecomunicatii -#infrastructurā pentru transport (sisteme rutiere, poduri, tunele, caii ferate) -#constructii edilitare si de gospodarie comunalā  -#parcuri fotovoltaice  -#parcuri eoliene   Studiile geotehnice  obligatorii, presupun :   – documentare si recunoastere amplasament, – prospectarea terenului pe care va fi amplasata constructia prin foraje geotehnice / sondaje deschise (sant, put) / penetrari statice sau/si dinamice / geofizicā aplicatā (electrometrie, seismicā🗺️), – prelevare de probe de pāmânt (tulburate si netulburate) si de apā (daca este cazul), – analizā in laboratoare de specialitate a probelor de pāmânt (pentru identificarea parametrilor fizico-mecanici si pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei asupra betoanelor si metalelor) recoltate, – intocmirea studiului geotehnic propriu-zis prin interpretarea informatiilor de teren si laborator obtinute si recomandari de fundare, – verificarea documentatiei intocmite de cātre un expert autorizat MLPAT (viza Af), cerintā si intocmirea referatului geotehnic care sunt acte obligatorii. 

Share

Investigatii video CCTV🌍

18/04/2016 GEOSCAN 0

CCTV 50m🌍 Investigatiile realizate de GEOSCAN in locuri cu acces dificil se realizeaza pentru identificarea directa calitativa si cantitativa a diferitelor zone de interes ca fundatii ( fara sa se mai realizeze dezveliri care implica munca fizica intensa ), conducte, canalizare, zone fisurate, beciuri, investigatii sub nivelul apei maxim 3m. Copyright 2014-2015 Geoscan.ro Imaginile se pot urmari live in timpul invetigatiilor, pot fi stocate sub forma de fotografii sau filme si se pot prezenta mai departe in format digital sau pe hartie.

Share

Metoda geofizicā Georadar 🌍

18/04/2016 GEOSCAN 0

Investigatii Georadar GPR/māsurātori electromagnetice 🌍 Georadar GPR (Ground Penetrating Radar)🏞️ este o metodā geofizicā electromagneticā, neinvazivā folositā cu succes de peste 30 ani in rafinārii pentru scanarea/maparea, explorarea, caracterizarea si monitorizarea subsolului. Avantaje: viteza mare de investigare (pana la 80 km/h), cea mai mare rezolutie de pe piata actuala (pana la 63 de antene diferite in aceeasi unitate).   Aplicatii cu succes ale metodei geofizice georadar GPR sunt :   – detectare/scanare gropi de gunoi si umpluturi – detectare/scanare fisuri in pereti si placi beton cladiri – detectarea/scanarea utilitatilor ingropate intr-un mediu omogen (conducte, tevi, cabluri), – detectarea/scanarea stratelor de asfalt, – identificarea/scanarea fundatiei drumurilor, – cartografierea siturilor arheologice, – detectarea si localizarea munitie si a bombelor neexplodate (UXO), – monitorizarea poluantilor de mediu, – identificarea si cartografierea cavernelor si tunelelor

Share

Topografia GPS🗺️

18/04/2016 GEOSCAN 0

Topografia GPS🏞️ Topografia este stiinta care, sprijinindu-se pe reteaua geodezica,  indeseste punctele de sprijin pentru a putea determina pozitia punctelor de detaliu de pe suprafata terestra. Spre deosebire de masuratorile geodezice,  ridicarile topografice se realizeaza pe suprafete mici si ca urmare nu sunt influentate de sfericitatea Pamantului.   Pentru executarea studiilor topografice folosim aparatura si personal calificat, statiile totale si sistemele GPS  folosite sunt  de mare precizie :   Aplicatii ale topografiei :   – Ridicari  topografice, – Planuri de situatie si amplasament, – Nivelment de precizie, – Masuratori de control, – Calcul de suprafete, – Modelarea terenului, – Curbe de nivel, – Profile longitudinale si transversale, – Trasari si verticalizari, – Cartarea utilitatilor urbane, – Relevee in constructii, – Nivelment de mare precizie, – Determinarea rapida si exacta a coordonatelor X,Y, – Obtinerea si indesirea retelelor topografice de baza, – Determinarea limitelor de proprietate – agricole, forestiere, etc. – Delimitarea zonelor de interes – lacuri, limite de paduri, terenuri agricole, etc. – Monitorizarea deplasarilor in timp, – Ridicari topografice.  

Share

Metoda geofizicā electromagneticā EM 🌍

18/04/2016 GEOSCAN 0

UXO, bombe , munitie   Metoda electromagneticā (EM)🌍, inregistreazā valorile unui camp electric indus in sol pentru diferite adancimi de investigatie. Aplicatiile principale ale acestei metode este conturarea si identificarea obiectelor cu camp electromagnetic sau obiecte care produc o modificare a campului magnetic zonal.   Masuratorile electromagnetice se pot realiza acustic (evidentierea unui semnal auditiv in cazul interceptarii unui raspuns de camp electromagnetic  indus), iar zonele cu raspuns pozitiv vor fi inregistrate cu ajutorul Software-ului IconData. GEOSCAN foloseste aparatura de tip HPX9000 in scopul detectarii obiectelor ingropate prin metoda electromagnetica. Adancimea de investigatie este de maxim 3m functie de dimensiunile obiectului ingropat, permebilitatea magnetica a solului si de zgomotele electromagnetice zonale. Toate masuratorile geofizice vor fi pozitionate pe teren cu ajutorul unui sistem GPS in coordonate nationale sau internationale.   Aplicatii ale metodei electromagnetice :   – detectarea si localizarea munitiei si a bombelor neexplodate (UXO) ingropate, – detectarea utilitatilor ingropate intr-un mediu omogen (conducte, tevi, cabluri electrice), – detectarea obiectelor metalice ingropate.

Share

Metoda geofizicā electrometricā/tomografie geoelectricā (ERT)🌍

18/04/2016 GEOSCAN 0

Sondaj Electric Vertical (SEV)/māsurātori rezistivitāti/geoelectrice 🏞️ Electrometria/tomografia electricā (ERT) este o metodā geofizicā folositā cu succes de zeci de ani. Prin electrometrie/māsurātori geoelectrice/tomografie electricā/se  masoarā rezistenta materialelor din subsol la trecerea curentului electric.   Rezistivitatea implicā injectare curentului electric prin doi sau mai multi electrozi (AB) si masurarea raspunsului din subsol prin alti doi sau mai multi electrozi (MN); scaderea de voltaj este data de continutul in apa si de conductivitatea electricā a diferitelor roci. Toate datele inregistrate pe teren sunt trimise unui laptop pentru vizualizare si interpretare cu ajutorul unui soft specializat.    Aplicatii ale electromeriei : – rezistivitatea solului, impāmântare – probleme de geologie localā si regionalā (delimitarea/adancimea rocii de baza), – zone cu alunecari de teren, – detectarea adancimi apei freatice, – corelari de strate geologice, – cartarea depozitelor de nisip/ pietris, – probleme de geologie economicā (delimitarea structurilor de sare si a zonelor cu roci utile, etc.), – probleme de hidrogeologie (delimitarea stratelor acvifere dulci si mineralizate), – probleme de geologie tehnicā (determinarea naturii rocilor, adancimea si relieful acestora, caracteristicile geotehnice ale solurilor), – detectarea scurgerilor de poluanti anorganici in rafinārii.

Share
1 2
Share
ro_RO
Apelati