Metoda geofizicā seismicā/tomografie seismicā 🏞️

Māsurātori seismice /Prospectiune seismicā/tomografie seismicā 🏞️

Modelele seismice implicā māsurarea impulsurilor generate pe/sau sub suprafata pāmântului 🏞️care sunt inregistrate de UN receptor la suprafata solului. Impulsurile de tip undā seismicā sunt generate: fie artificial de o sursā de energie (exploziv), fie in mod natural prin procese geologice (cutremure).
  1. Prin māsurātori/investigatii seismice/tomografie seismicā de tip refractie se poate contura si identifica cu precizie structura geologicā a subsolului, realizatā cu precizie de cātre inginerii specializati  ai companiei GEOSCAN. 
  2. Māsurātorile/investigatiile seismice/tomografie seismicā de tip MASW (multi-analise surface waves) au ca scop identificarea si cuantificarea  caracteristicilor geomecanici ai subsolului (viteza undelor seismice, modulul Young, modului elastic, modulul endometric, corelarea datelor NSPT si CPT pentru analiza rāspunsului la seism🏞️ a terenului de fundare si pentru dimensionare a structurilor de rezistentā)
Achizitie date in teren🏞️🌍❗
Share
Share
en_US
Apelati