Metoda geofizicā electrometricā/tomografie geoelectricā (ERT)🌍

Sondaj Electric Vertical (SEV)/māsurātori rezistivitāti/geoelectrice 🏞️

Electrometria/tomografia electricā (ERT) este o metodā geofizicā folositā cu succes de zeci de ani. Prin electrometrie/māsurātori geoelectrice/tomografie electricā/se  masoarā rezistenta materialelor din subsol la trecerea curentului electric.
 
Rezistivitatea implicā injectare curentului electric prin doi sau mai multi electrozi (AB) si masurarea raspunsului din subsol prin alti doi sau mai multi electrozi (MN); scaderea de voltaj este data de continutul in apa si de conductivitatea electricā a diferitelor roci. Toate datele inregistrate pe teren sunt trimise unui laptop pentru vizualizare si interpretare cu ajutorul unui soft specializat. 
 
Applications of electrometry :
– rezistivitatea solului, impāmântare
– probleme de geologie localā si regionalā (delimitarea/adancimea rocii de baza),
- Areas with landslides,
- Determination of groundwater depth,
- Correlation of geologic layers,
– cartarea depozitelor de nisip/ pietris,
– probleme de geologie economicā (delimitarea structurilor de sare si a zonelor cu roci utile, etc.),
- Issues of hydrogeology (determination of the layers of freshwater and mineral water),
– probleme de geologie tehnicā (determinarea naturii rocilor, adancimea si relieful acestora, caracteristicile geotehnice ale solurilor),
– detectarea scurgerilor de poluanti anorganici in rafinārii.
Share
Share
en_US
Apelati